Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1012

Liên hệ

– Thiết bị Xorcom CXS1012 CompletePBX với 02 x FXS, 06 x FXO , khung gầm nhỏ gọn.

– Dòng sản phẩm Xorcom CXS1012, dựa trên CompletePBX, nhỏ gọn, đầy đủ tính năng và thân thiện với ngân sách. Đó là lý tưởng cho các doanh nghiệp nhỏ và thực hiện nhiều trang web.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng