Tổng đài IP XORCOM CXR2047

Liên hệ

– Hỗ trợ lên đến 200 máy lẻ IP và 85 cuộc gọi đồng thời.

– E1/T1 PRI, E1 R2, or T1 CAS Module.

– Hỗ trợ đầy đủ PRI/ R2/ CAS ISDN.

– Cài đặt NT/ TE cho mỗi kênh.

– Đèn hiển thị cho các thiết lập hoạt động và trạng thái dòng, mỗi kênh.

– Hỗ trợ E1/ T1 (cấu hình).

– Bộ nhớ đệm 64GB SSD, ổ cứng 320GB.

– Kích thước: Chuẩn 19 inch 2U.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng