Hiển thị tất cả 7 kết quả

Ưu tiên xem:

Digium Gateways có phạm vi từ một cổng T1 / E1 / PRI duy nhất cho đến cổng T1 / E1 / PRI chuyên dụng với RJ-45, cho phép các đơn vị này được sử dụng trong vô số cài đặt doanh nghiệp.

VoIP Gateway

Gateway Digium G100

Liên hệ

VoIP Gateway

Gateway Digium G200

Liên hệ

VoIP Gateway

Gateway Digium G800

Liên hệ

VoIP Gateway

Gateway Digium G400

Liên hệ

VoIP Gateway

Gateway Digium GA080

Liên hệ

VoIP Gateway

Gateway Digium GA800

Liên hệ

VoIP Gateway

Gateway Digium GA440

Liên hệ