Hiển thị 1–12 của 269 kết quả

Ưu tiên xem:

Điện thoại IP là điện thoại sử dụng trên nền mạng LAN /MAN/ WAN hay mạng Internet, sử dụng các gói dữ liệu IP (trên mạng LAN, WAN, Internet) với thông tin được truyền tải là mã hoá của âm thanh. Đây là các điện thoại cho phép thực hiện các cuộc gọi bằng cách sử dụng công nghệ VoIP.

( VoIP ) Voice Over IP – Truyền giọng nói trên giao thức IP là công nghệ truyền tiếng nói của con người (thoại) qua mạng thông tin sử dụng bộ giao thức TCP/IP.

Các giao thức thường dùng trong công nghệ VoiP: SIP, MGCP, H323. Hiện tại công nghệ H323 và MGCP rất ít còn sử dụng, nhưng chuẩn SIP hiện tại thì ngày càng phát triển và sử dụng phổ biển.

Điện thoại Grandstream

Điện Thoại IP Grandstream GRP2602W

Liên hệ

Điện thoại Grandstream

Điện thoại IP Grandstream GRP2604P

Liên hệ

Điện thoại Grandstream

Điện Thoại IP Grandstream GRP2603P

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Điện thoại Grandstream

Điện thoại IP Grandstream GRP2612W

Liên hệ
Liên hệ

Điện thoại Grandstream

Điện Thoại IP Grandstream GRP2604

Liên hệ

Điện thoại Grandstream

Điện Thoại IP Grandstream GRP2603

Liên hệ

Điện thoại Grandstream

Điện thoại IP Grandstream GRP2602P

Liên hệ

Điện thoại Grandstream

Điện thoại IP Grandstream GRP2602

Liên hệ

Điện thoại Grandstream

Bàn phím mở rộng Grandstream GBX20

Liên hệ