Category Archives: Bảo mật VoIP

Bảo mật VoIP

Bảo mật VoIP

Là gì Session Border điều khiển (SBC)  Bộ điều khiển biên phiên (SBC) là một thành phần mạng được triển khai để bảo vệ giọng nói dựa trên SIP qua mạng Giao thức Internet (VoIP). SBC đã trở thành tiêu chuẩn thực tế cho các dịch vụ điện thoại và đa phương tiện của NGN / IMS. […]