Bảo mật VoIP

Bảo mật VoIP

Là gì Session Border điều khiển (SBC) 

Bộ điều khiển biên phiên (SBC) là một thành phần mạng được triển khai để bảo vệ giọng nói dựa trên SIP qua mạng Giao thức Internet (VoIP). SBC đã trở thành tiêu chuẩn thực tế cho các dịch vụ điện thoại và đa phương tiện của NGN / IMS.

 

Bộ điều khiển viền phiên DINSTAR (SBC) Bảo vệ môi trường VoIP của bạn

sbc p1

Tại sao bạn cần SBC

Những thách thức của IP Telephony

Các vấn đề kết nối

Những vấn đề tương thích

Vấn đề an ninh

Không có giọng nói / giọng nói một chiều do NAT gây ra giữa các mạng con khác nhau.

Không may luôn luôn có khả năng tương tác giữa các sản phẩm SIP của các nhà cung cấp khác nhau.

Xâm nhập các dịch vụ, nghe lén, tấn công từ chối dịch vụ, chặn dữ liệu, gian lận phí, các gói không đúng định dạng SIP sẽ gây ra tổn thất lớn cho bạn.

sbc p2
sbc p3
sbc p4
Bài viết hữu ích