Category Archives: Văn phòng nhỏ

Mạng linh hoạt của UC100

UC100

Mạng Triển khai thiết bị UC100 tại trụ sở doanh nghiệp để cung cấp dịch vụ DDNS để truy cập các thiết bị bên ngoài. Triển khai các thiết bị UC100 tại các chi nhánh doanh nghiệp để cung cấp VPN để liên lạc giữa các chi nhánh (không cần máy chủ VPN). Lắp thẻ SIM cục bộ […]