Lưu trữ Danh mục: Di chuyển sang VoIP

Dinstar VoIP Gateways giúp bạn di chuyển sang VoIP dễ dàng

Dinstar VoIP Gateways giúp bạn di chuyển sang VoIP dễ dàng

Tổng quát Không có nghi ngờ rằng hệ thống điện thoại IP ngày càng phổ biến và trở thành tiêu chuẩn của giao tiếp kinh doanh. Nhưng vẫn có những doanh nghiệp có ngân sách eo hẹp tìm kiếm giải pháp để nắm lấy VoIP trong khi thực hiện đầu tư vào thiết bị cũ của […]