Điện thoại IP Grandstream GRP2602P

Liên hệ

  • 4 tài khoản SIP, 2 đường dây
  • Màn hình LCD có đèn nền 132×48 (2,21”)
  • 2 cổng Ethernet 10/100 Mbps
  • PoE tích hợp để cấp nguồn cho thiết bị và cung cấp kết nối mạng
  • 4 phím mềm nhạy ngữ cảnh có thể lập trình XML
  • 5 phím điều hướng và menu
  • 8 phím chức năng chuyên dụng
  • Hội thảo âm thanh 5 chiều
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng