Điện thoại IP Fanvil X2C

Liên hệ

– Màn hình màu

– Giọng HD

– EHS

– Supervision

– Phím bấm LED

– Pedal switch

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng