Điện thoại IP Fanvil H2S

Liên hệ

– 1 SIP line

– 1 programmable key

– wall-mount

– PoE

– Indicator light

– call transfer

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng