Điện thoại IP Fanvil X7

Liên hệ

  • 20 tài khoản SIP
  • Màn hình mầu 7 inch
  • 127 phím DSS Key-mapping thông minh
  • Đèn báo Voiceamail
  • Âm thanh siêu HD Voice
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng