Điện thoại IP Fanvil X3S

Liên hệ

– 2 SIP lines

– Giọng HD

– Màn hình màu

– Dual 10/100 Mbps Ethernet

– Smartphone book

– RJ9 (tai nghe)

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng