Điện thoại IP Fanvil X5S

Liên hệ

Điện thoại IP FANVIL X5S là điện thoại VoIP doanh nghiệp có công suất cao sử dụng chipset Broadcom để cung cấp giải pháp truyền thông âm thanh có tính tương tác và chất lượng tuyệt hảo

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng