Điện thoại IP Video Phone Fanvil C400

Liên hệ

– Hỗ trợ video camera.

– Màn hình: 4.2 inch.

– 100 phím lập trình.

– Hỗ trợ thoại skype.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng