Điện thoại IP Fanvil H1

Liên hệ

– 1 SIP line

– Supports HD quality audio

– PoE

– 8 programmable buttons

– wall-mount and desktop

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng