Gateway Digium GA800

Liên hệ

  • GUI dễ điều hướng
  • Định tuyến cuộc gọi thông minh
  • Fax và hỗ trợ hiện đại
  • Không có bộ phận chuyển động
  • Tải xuống cấu hình và phần mềm từ xa
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng