Bộ chuyển đổi ATA VoIP Grandstream HT702

Liên hệ

Thiết bị ATA 2 cổng analog HT702.  Cung cấp ra 2 cổng máy lẻ Analog. Dùng cho tất cả các dòng tổng đài IP: VMS của VNPT, FPT, CMC, Viettel, Asterisk, Elastix, Trixbox, Cisco, Grandstream, Panasonic

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng