Gateway Grandstream GXW4004

Liên hệ

Card tổng đài IP GXW4004. Chuyển đổi 4 cổng IP Sip ra 4 điện thoại thường, hỗ trợ nhiều nhà cung cấp SIP như Panasonic, Siemens, Cisco, Grandstream…, loại bỏ tiếng vọng tối ưu.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng