Gateway Yeastar TG400WM WCDMA/UMTS

Liên hệ

  • P/N: TG400WM
  • Yeastar TG400 WM là cổng VoIP WCDMA với 4 kênh cung cấp kết nối mạng WCDMA cho các bộ chuyển mạch mềm và tổng đài IP. Nó hỗ trợ giao tiếp hai chiều: VoIP sang WCDMA và WCDMA sang VoIP. Do đó, chi phí cuộc gọi có thể được giảm đáng kể bởi mạng VoIP hoặc WCDMA.
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng