Gateway Grandstream HT818

Liên hệ

Thiết bị chuyển đổi điện thoại analog HT818 (ATA) có 8 cổng FXS và 2 cổng mạng 10/100/1000Mbps (Gigabit) để chuyển đổi dịch vụ VoIP sang điện thoại analog.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng