Gateway Grandstream GXW4232

Liên hệ

Voice IP gateway 32 cổng FXS – Kết nối 32 máy lẻ analog

Cổng giao tiếp VOIP-FXS Grandstream

– Hỗ trợ nhiều SIP accounts (chọn 3 nhà cung cấp dịch vụ khác nhau)

– Hỗ trợ triệt tiếng vọng (EC)

– Hỗ trợ điện thoại Analog và Analog Trunk.

– Fax

– Phát hiện kích hoạt bằng thoại.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng