Cổng giao tiếp VOIP-FXS Grandstream GXW4008

Liên hệ

Voice IP gateway 8 cổng FXS – Kết nối 8 máy lẻ analog

Cổng giao tiếp VOIP-FXS Grandstream

– Hỗ trợ nhiều SIP accounts (chọn 3 nhà cung cấp dịch vụ khác nhau)

– Hỗ trợ triệt tiếng vọng (EC)

– Hỗ trợ điện thoại Analog và Analog Trunk.

– Fax

– Phát hiện kích hoạt bằng thoại.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng