Tổng đài IP Sangoma PBXACT UC 75

Liên hệ

Tổng đài IP Sangoma PBXact UC75 hỗ trợ 75 Users/45 Simultaneous Calls, Local VGA / Console Web GUI SSH, 3 Gigabit Ethernet Port, 2 USB Ports, 1 PCI Express slot

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng