Tổng đài IP Xorcom CXR2020

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR2020 hỗ trợ giao thức kết nối FXS/FXO/PRI, từ 8-32 FXS/FXO hoặc 01xE1/T1/PRI trên cùng hệ thống và 45 cuộc gọi đồng thời.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng