Tổng đài IP Sangoma PBXACT UC 25

Liên hệ

Tổng đài IP Sangoma PBXact UC 25 có khả năng hỗ trợ tối đa 25 người dùng hoặc thiết bị đầu cuối và 15 cuộc gọi đồng thời. PBXact UC 25 là lý tưởng cho các doanh nghiệp cỡ trung và các văn phòng chi nhánh.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng