Tổng đài IP SANGOMA PBXact UC 400

Liên hệ

Tổng đài IP Sangoma PBXact UC 400 sẽ hỗ trợ tối đa 400 người dùng hoặc các thiết bị đầu cuối và 120 cuộc gọi đồng thời. PBXact UC 400 là lý tưởng cho các trung tâm liên lạc hoặc văn phòng số lượng lớn cuộc gọi.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng