Tổng đài IP Xorcom CXR1-12

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom XR1-12 là hệ thống tổng đài IP (Asterisk) với 02 cổng FXS và 06 cổng FXO hỗ trợ 06 cuộc gọi PSTN đồng thời. Hỗ trợ lên đến 16 cổng FXS/FXO. Có thể kết nối với các Astribank bên ngoài thông qua giao tiếp USB (ứng dụng công nghệ XPP của Xorcom).

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng