Điện thoại IP Yealink SIP-T48S

Liên hệ

• Hỗ trợ codec Opus

• USB 2.0

• T4S Auto-P mẫu hợp nhất

• T4S thống nhất phần mềm

• Lên đến 16 tài khoản SIP

• Hỗ trợ PoE

• Dualless port port Ethernet Thiết kế

• Tai nghe, hỗ trợ EHS

• Wi-Fi qua WF40

• Bluetooth qua BT40

• Ghi âm qua USB

• Hỗ trợ các module mở rộng

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng