Tổng đài IP Xorcom CXR3047

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR3047 Có thể nâng cấp lên 32 cảng FXS / FXO / BRI / T1 / E1 / PRI, cuộc gọi đồng thời lên đến 325 (SIP chỉ); 300 (PRI + FXS)

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng