Tổng đài IP XORCOM CXR3000

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR3000 tích hợp từ 8-32 FXS/FXO hoặc 04xE1/T1/PRI trên cùng hệ thống, 325 cuộc gọi đồng thời.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng