Tổng đài IP Xorcom CXR3056

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom XR3056 là hệ thống tổng đài IP (Asterisk) với 04 cổng E1. Hỗ trợ lên đến 32 cổng FXS/FXO hoặc 01-04 E1/T1 PRI trên cùng một chassis 19″. Có thể kết nối với các Astribank bên ngoài thông qua giao tiếp USB (ứng dụng công nghệ XPP của Xorcom).

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng