Tổng đài IP Xorcom CXR3020

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR3020 hỗ trợ 04 x USB 2.0, 325 cuộc gọi đồng thời, SIP / IAX, với 16 cổng FXO, cổng I/O 01-04 E1/T1 PRI trên cùng một chassis 19″

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng