Tổng đài IP Xorcom CXR3019

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR3019 hỗ trợ 4 PRI (E1 / T1), T1 CAS, hoặc R2 (E1) cổng, từ 8-32 dòng analog, 300 cuộc gọi đồng thời, 2 USB

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng