Tổng Đài IP Grandstream UCM6308A

Liên hệ

  • Hỗ trợ tới 1500 người dùng và tối đa 200 cuộc gọi đồng thời
  • Không cung cấp cấu hình cho điểm cuối Grandstream SIP
  • Nền tảng Nhắn tin tức thời (IM), Hội nghị âm thanh & Cuộc họp trên web tích hợp hỗ trợ truy cập từ máy tính, thiết bị di động và điểm cuối SIP
  • Ứng dụng Free Wave cho phép liên lạc bằng giọng nói và Nhắn tin tức thời (IM) dễ dàng bằng máy tính để bàn, Web và thiết bị Android/ iOS
  • API có sẵn để tích hợp bên thứ ba, bao gồm nền tảng CRM và PMS
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng