Tổng đài IP Xorcom CXR2012

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom XR2012 là hệ thống tổng đài IP (Asterisk) với 06 cổng FXO và 2 cổng FXS. Hỗ trợ lên đến 32 cổng FXS/FXO hoặc 01 E1/T1 PRI trên cùng một chassis 19″. Có thể kết nối với các Astribank bên ngoài thông qua giao tiếp USB (ứng dụng công nghệ XPP của Xorcom).

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng