Tổng đài ADSUN FX 864PC

Liên hệ

  • Tổng đài ADSUN 8 trung kế và 48 nhánh
  • Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường
  • Đổi số máy nhánh linh hoạt, chất lượng cao, nghe rõ
  • Bảo hành kể cả sét đánh, chất lượng tốt.
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng