Tổng đài VoIP Yeastar S50

Liên hệ

Tổng đài IP Yeastar S50 khả năng kết nối 50 máy lẻ IP SIP. Hỗ trợ 25 cuộc gọi đồng thời sử dụng SIP Trunk, SIPtrunk kết nối Voip

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng