Tổng đài IP Xorcom CXR1-04

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR1-04 là hệ thống tổng đài IP (Asterisk) với 08 cổng FXO và 8FXS hỗ trợ 08 cuộc gọi đồng thời. Hỗ trợ lên đến 16 cổng FXS/FXO hoặc 01-04 E1/T1 PRI trên cùng một chassis 19″. Có thể kết nối với các Astribank bên ngoài thông qua giao tiếp USB (ứng dụng công nghệ XPP của Xorcom).

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng