Tổng đài IP Newrock OM50

Liên hệ

Tổng đài IP Newrock OM50 hỗ trợ lên đến 120 thiết bị đầu cuối SIP như phần mở rộng từ xa, và lên đến 96 FXO analog thân đến PSTN.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng