Tổng đài IP Xorcom CXR3021

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR3021 hỗ trợ nâng cấp lên 8 cổng BRI ISDN, 4 PRI (E1 / T1), T1 CAS, hoặc R2 (E1) cổng, 300 cuộc gọi đồng thời

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng