Tổng đài ADSUN FX208PC

Liên hệ

  • Có cấu hình tổng đài 2 trung kế vào 8 máy nhánh ra
  • Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường
  • Hỗ trợ nhiều kiểu đổ chuông: cùng lúc, xoay vòng, nhóm máy,…
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng