Giải pháp VoIP

Giải pháp VoIP

Tính năng tổng đài IP

Tính năng tổng đài IP bao gồm những ưu điểm vượt trội giúp doanh nghiệp tối ưu về tính năng. Tổng đài IP giúp tăng hiệu quả kinh doanh ngoài các đáp ứng vượt trội về chi phí.

 • Quản lý chi phí: Tính năng tổng đài IP giúp quản lý cuộc cho các phòng ban. Quản lý cuộc gọi ra ngoài bằng mã PIN. Khi gọi ra ngoài liên tỉnh, quốc tế hoặc di động người dùng phải nhập đúng mã PIN riêng của mình mới gọi được.
 • Báo cáo cuộc gọi: Quản lý báo cáo cuộc gọi theo phòng ban, máy nhánh nhân viên qua giao diện Web trực quan. Tổng đài có thể thống kê/ Báo cáo theo giờ, ngày, tháng. Bạn có thể tạo nhóm, phòng ban với chính sách khác nhau.
 • Ghi âm cuộc gọi: Tính năng tổng đài IP cho phép dễ dàng truy cập quản trị hệ thống ở bất cứ đâu có Internet. Quản trị và giám sát hệ thống thông qua giao diện Web và ssh. Tất cả các cuộc gọi vào ra, gọi nội bộ đều có thể ghi âm.

Tính năng cuộc gọi VoIP

Tính năng cuộc gọi voip bao gồm 6 tính năng vượt trội.

 • IVR/ Digital Receptionist: Lời chào tự động/ Nhân viên tiếp tân
 • Voice mail to email: Hộp thư thoại
 • Music on hold: Nhạc chờ
 • Call Queues: Hàng đợi
 • Parking Call: Chờ cuộc gọi
 • CallerID Display: Hiển thị số điện thoại người gọi
Tính năng cuộc gọi VoIP

Tính năng định tuyến VoIP

Tính năng định tuyến VoIP

Tính năng định tuyến của VOIP bao gồm 6 tính năng.

 • Inbound Call routing
 • Low Cost Routing
 • SIP/ ISDN/ H323 Trunk
 • Call Back
 • Tích hợp Outlook, CRM
 • Time Conditions
Bài viết hữu ích