Showing 1–24 of 103 results

Tổng đài VoIP là viết tắt của từ Voice Over Internet Protocol là dịch vụ thoại trên nền tảng IP hiện đại nhằm cung cấp cho khách hàng các cuộc gọi chất lượng cao với chi phí thấp nhất. Ngoài ra, tổng đài VoIP còn cho phép thực hiện cuộc gọi đường dài qua mạng dữ liệu IP, nhờ tính năng này mà ngày nay có rất nhiều doanh nghiệp sử dụng tổng đài VoIP để giảm chi phí cho các cuộc gọi đường dài.

Ngọc Thiên chuyên cung cấp tổng đài VoIP hàng chính hãng, bảo hành nhanh chóng.

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Tổng đài Adsun

Tổng đài ADSUN FX 832PC

Giá: Liên hệ

Tổng đài Adsun

Tổng đài ADSUN FX 312PC

Giá: Liên hệ

Tổng đài Adsun

Tổng đài ADSUN FX 416PC

Giá: Liên hệ

Tổng đài Adsun

Tổng đài ADSUN FX 424PC

Giá: Liên hệ

Tổng đài Adsun

Tổng đài ADSUN FX 848PC

Giá: Liên hệ

Tổng đài Adsun

Tổng đài ADSUN FX 864PC

Giá: Liên hệ

Tổng đài Adsun

Tổng đài ADSUN FX208PC

Giá: Liên hệ

Tổng đài Adsun

Tổng đài ADSUN FX432PC

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Tổng đài Grandstream

Tổng đài IP Grandstream UCM6202

Giá: Liên hệ

Tổng đài Grandstream

Tổng đài IP Grandstream UCM6204

Giá: Liên hệ

Tổng đài Grandstream

Tổng đài IP Grandstream UCM6208

Giá: Liên hệ

Tổng đài Grandstream

Tổng đài IP Grandstream UCM6510

Giá: Liên hệ

Tổng đài Newrock

Tổng đài IP Newrock OM50

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ