Tag Archives: Giải pháp VoIP

Hệ thống điện thoại VoIP hoạt động như thế nào?

Hệ thống điện thoại VoIP hoạt động như thế nào?

Trong hướng dẫn ngắn này, chúng tôi giải thích hệ thống điện thoại VoIP là gì và hoạt động như thế nào. Nhưng trước đó bạn nên biết về công nghệ VoIP. Có thể bạn không biết nhưng trong vài năm qua, tất cả các nhà khai thác điện thoại quốc gia chính. Đều cung cấp dịch vụ của […]

Giải pháp VoIP

Giải pháp VoIP

Tính năng tổng đài IP Tính năng tổng đài IP bao gồm những ưu điểm vượt trội giúp doanh nghiệp tối ưu về tính năng. Tổng đài IP giúp tăng hiệu quả kinh doanh ngoài các đáp ứng vượt trội về chi phí. Quản lý chi phí: Tính năng tổng đài IP giúp quản lý cuộc […]