Tag Archives: Tính năng cuộc gọi VoIP

Giải pháp VoIP

Giải pháp VoIP

Tính năng tổng đài IP Tính năng tổng đài IP bao gồm những ưu điểm vượt trội giúp doanh nghiệp tối ưu về tính năng. Tổng đài IP giúp tăng hiệu quả kinh doanh ngoài các đáp ứng vượt trội về chi phí. Quản lý chi phí: Tính năng tổng đài IP giúp quản lý cuộc […]