Tổng đài Xorcom Astribank XR0111

Liên hệ

Astribank XR0111 kết nối với hệ thống tổng đài  Asterisk thông qua giao tiếp USB 2.0, cho nên bỏ qua cách thức sử dụng khe cắm PCI truyền thống.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng