Tổng đài IP Xorcom CXR2000NU

Liên hệ

Xorcom XR2000/NU là hệ thống tổng đài IP (Asterisk) với Non-upgrade . Có thể kết nối với các Astribank bên ngoài thông qua giao tiếp USB (ứng dụng công nghệ XPP của Xorcom)

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng