Tổng đài IP ZYCOO CooVox-U60

Liên hệ

  • Zycoo CooVox-U60 đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế
  • Zycoo CooVox-U60 -Hỗ trợ 60 cuộc gọi đồng thời
  • Mở rộng 200 máy nhánh
  • Hỗ trợ 24 (tối đa) FXO/FXS, 1~12 EX16S
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng