Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1003

Thiết bị Xorcom CXS1003 CompletePBX với  16 x FXS , khung gầm nhỏ gọn.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng